17/10/2021 14:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dữ Cao Thích, Tiết Cứ đăng Từ Ân tự phù đồ
與高適薛據登慈恩寺浮圖

Tác giả: Sầm Tham - 岑參

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 29/11/2006 17:44

 

Nguyên tác

塔勢如湧出,
孤高聳天宮。
登臨出世界,
磴道盤虛空。
突兀壓神州,
崢嶸如鬼工。
四角礙白日,
七層摩蒼穹。
下窺指高鳥,
俯聽聞驚風。
連山若波濤,
奔走似朝東。
青槐夾馳道,
宮觀何玲瓏。
秋色從西來,
蒼然滿關中。
五陵北原上,
萬古青濛濛。
淨理了可悟,
勝因夙所宗。
誓將掛冠去,
覺道資無窮。

Phiên âm

Tháp thế như dũng xuất,
Cô vân túng thiên cung.
Ðăng lâm xuất thế giới,
Ðăng đạo bàn hư không.
Ðột ngột yểm thần châu,
Tranh vanh như quỷ công.
Tứ giác ngại bạch nhật,
Thất tầng ma thương khung.
Hạ khuy chỉ cao điểu,
Phủ thính văn kinh phong.
Liên sơn nhược ba đào,
Bôn tẩu như triều đông.
Thanh hòe giáp trì đạo,
Cung quán hà linh lung.
Thu sắc tùng tây lai,
Thương nhiên mãn Quan Trung.
Ngũ Lăng bắc nguyên thượng,
Vạn cổ thanh mông mông.
Tĩnh lý liễu khả ngộ,
Thăng nhân túc sở tông.
Thệ tương quải quan khứ,
Giác đạo tư vô cùng.

Dịch nghĩa

Thế của ngọn tháp như nhảy vọt lên,
Cao chót vót trơ trọi chọc tầng trời.
Lên đến đấy như ra khỏi thế giới,
Ðường đi bậc đá quanh co giữa hư không.
Ngất ngưởng che chở cho Thần châu,
Chênh vênh như do quỷ thần làm ra.
Bốn góc ngăn chặn hết ánh mặt trời,
Bẩy tầng cọ sát khung trời xanh xanh.
Ngó xuống thấy chim bay cao vút,
Cúi đầu nghe được tiếng gió hú rờn rợn.
Núi non liên tiếp như làn sóng,
Cuồn cuộn chảy về phía đông.
Cây hòe xanh kề cận bên đường ngựa đi,
Cung quán thấy chập chùng.
Sắc thu từ phía tây đến,
Màu xanh mênh mông khắp Quan Trung.
Năm Lăng trên cao nguyên phía bắc,
Muôn đời một màu xanh man mác.
Lý lẽ thanh tịnh có thể hiểu được,
Thì thuyết nhân quả là niềm tin của ta.
Thề treo mũ (quan chức) mà đi,
Hiểu được đạo là tài sản không bao giờ hết.

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Chọc trời vươn ngọn tháp
Chót vót ngất thiên cung
Bước lên ngoài thế giới
Đường lượn giữa hư không
Đột ngột che Trung Quốc
Chênh vênh sức Hoá công
Bốn góc ngăn vầng ác
Bảy tầng chạm trời trong
Cúi xuống trông chim liệng
Ngẩng lên ngọn gió rung
Núi liền như sóng bổ
Cuồn cuộn chảy về đông
Hoè xanh bên lối ngựa
Cung quán bóng chen lồng
Miền tây thu bủa tới
Xanh biếc khắp Quan Trung
Ngũ Lăng gò núi Bắc
Xanh muôn thuở mịt mùng
Mới hiểu lẽ thanh tĩnh
Càng mộ đạo Thiền tông
Nguyện thề treo bỏ mũ
Giác ngộ cõi vô cùng
Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Sầm Tham » Dữ Cao Thích, Tiết Cứ đăng Từ Ân tự phù đồ