08/12/2022 03:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thủ 39
首39

Tác giả: Lê Hữu Trác - 黎有晫

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 17/07/2021 13:14

 

Nguyên tác

他鄕未得去,
故國不能歸。
此夜逢佳節,
傾壺答故知。
懸燈千萬點,
照我数行詩。
得醉何求醒,
醒來空自癡。

Phiên âm

Tha hương vị đắc khứ,
Cố quốc bất năng quy.
Thử dạ phùng giai tiết,
Khuynh hồ đáp cố tri.
Huyền đăng thiên vạn điểm,
Chiếu ngã sổ hàng thi.
Đắc tuý hà cầu tỉnh,
Tỉnh lai không tự si.

Bản dịch của Nguyễn Trọng Thuật

Tha hương còn lận đận,
Cố quốc chửa về đi.
Đêm nay gặp giai tiết,
Nghiêng bầu đáp cố tri.
Đèn ai nghìn vạn ngọn,
Soi tớ mấy câu thi.
Đã say không muốn tỉnh,
Tỉnh lại như thằng si.
Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 85, 7-1924
Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 85, 7-1924

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Hữu Trác » Thủ 39