09/08/2022 23:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Nếu em không còn sống nơi này”
“If I shouldn’t be alive”

Tác giả: Emily Dickinson

Nước: Mỹ
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 14/02/2022 18:36

 

Nguyên tác

If I shouldn’t be alive
When the Robins come,
Give the one in Red Cravat,
A Memorial crumb.

If I couldn’t thank you,
Being fast asleep,
You will know I’m trying
With my Granite lip!

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Nếu em không còn sống nơi này
Khi loài chim cổ đỏ đến đây,
Chỉ đem cho khăn choàng cổ đỏ,
Một mẩu bánh mỳ kỷ niệm phai.

Nếu em không thể cảm ơn anh,
Bởi đang say giấc ngủ an lành,
Anh hiểu cho rằng em đang cố
Bằng môi giờ hoá đá rêu xanh!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Emily Dickinson » “Nếu em không còn sống nơi này”