18/04/2021 10:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Yên vũ trung quá Thạch Hồ
煙雨中過石湖

Tác giả: Nghê Toản - 倪瓚

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/11/2018 15:40

 

Nguyên tác

愁不能醒已白頭,
滄江波上狎輕鷗。
鷗情與老初無染,
一葉輕軀總是愁。

Phiên âm

Sầu bất năng tinh dĩ bạch đầu,
Thương giang ba thượng hiệp khinh âu.
Âu tình dữ lão sô vô nhiễm,
Nhất diệp khinh khu tổng thị sầu.

Dịch nghĩa

Chưa hết nỗi buồn đầu đã bạc
Trên sóng hồ quen với cò
Ta với cò không có gì vướng vất với nhau
Thấy cò bay nhảy nhẹ nhàng lòng càng thêm sầu

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Sầu chẳng vơi đi đã bạc đầu
Cò người trên sóng biếc quen nhau
Ban đầu cò lão không quan hệ
Song bởi cò bay nhảy gợi sầu
Thạch Hồ ở phía bờ tây nam Thái Hồ, thuộc Tô Châu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nghê Toản » Yên vũ trung quá Thạch Hồ