20/07/2024 01:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tuyệt mệnh thi
絕命詩

Tác giả: Nguyễn Trung Trực - 阮忠直

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/03/2015 09:45

 

Nguyên tác

書劍從戎自少年,
腰間膽氣有龍泉。
英雄若遇無容地,
抱恨深仇不戴天。

Phiên âm

Thư kiếm tùng nhung tự thiếu niên,
Yêu gian đảm khí hữu Long Tuyền,
Anh hùng nhược ngộ vô dung địa.
Bão hận thâm cừu bất đới thiên.

Bản dịch của Đông Hồ

Theo việc binh nhưng thuở trẻ trai,
Phong trần hăng hái tuốt gươm mài.
Anh hùng gặp phải hồi không đất,
Thù hận chang chang chẳng đội trời.
Tương truyền đây là bài thơ tuyệt mệnh của Nguyễn Trung Trực làm khi ra pháp trường.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Trung Trực » Tuyệt mệnh thi