28/11/2021 10:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoạ Minh Châu Trần thị lang tiên sinh phiếm du Thuận An tấn cảm tác nguyên vận kỳ 2
和明洲陳侍郎先生泛遊順安汛感作原韻其二

Tác giả: Nguyễn Phúc Ưng Bình - 阮福膺苹

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hảo liễu vào 17/01/2015 21:28

 

Nguyên tác

唫鞭幾度慣神京,
何似唫舟泛海程。
破浪人猶長飲恨,
吹簫客有未忘情。
漁翁錯落桃源路,
老杜蕭騷白帝城。
不管桑滄非夢說,
停橈且聽木魚鳴。

Phiên âm

Ngâm tiên kỷ độ quán thần kinh[1],
Hà tự ngâm chu phiếm hải trình.
Phá lãng nhân do trường ẩm hận,
Xuy tiêu khách hữu vị vong tình.
Ngư ông thác lạc Ðào Nguyên[2] lộ,
Lão Ðỗ[3] tiêu tao Bạch Ðế thành[4].
Bất quản tang thương phi mộng thuyết,
Ðình nhiêu thả thính mộc ngư[5] minh.

Dịch nghĩa

Thơ ngâm đã mấy lượt tiếng nổi khắp kinh thành
Sao bằng chèo thuyền ngâm thơ về cửa biển dạo chơi
Lướt sóng chèo cảm thấy buồn dài đằng đẵng
Thổi sáo nghe phảng phất mối tình chưa quên
Ông chài lạc bước lối đến Ðào Nguyên
Ðỗ Phủ sầu thương ở thành Bạch Ðế
Dù biết chuyện đời tang thương không phải chuyện mộng huyễn
Nhưng hãy dừng thuyền lại để lắng nghe tiếng mõ trong chùa

Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Hò ca mấy buổi ở kinh thành
Khéo sánh thuyền thơ thả biển xanh
Người lướt sóng dồn canh cánh hận
Khách ru sáo thổi ngẩn ngơ tình
Ngư chài lạc bước Ðào Nguyên động
Ðỗ Phủ buồn thương Bạch Ðế thành
Dù chuyện tang thương là chuyện thật
Ngừng thuyền nghe tiếng mõ lời kinh
[1] Kinh đô Huế.
[2] Nơi sống lý tưởng, từ bài "Ðào hoa nguyên ký" của Ðào Tiềm.
[3] Ðỗ Phủ, thi nhân đời Ðường.
[4] Tên thành quách phố xá nơi Ðỗ Phủ lánh nạn đến tạm cư.
[5] Cái mõ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Phúc Ưng Bình » Hoạ Minh Châu Trần thị lang tiên sinh phiếm du Thuận An tấn cảm tác nguyên vận kỳ 2