13/04/2021 18:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Với thơ

Tác giả: Võ Văn Trực

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 16/05/2009 05:48

 

Biết yêu thì khổ vô cùng
Không yêu cũng khổ, cầm lòng cứ yêu.

Đời tôi như đứa trẻ nghèo
Nhặt gom may được ít nhiều hương hoa.

Mai rồi tôi sẽ đi xa
Chút thơm gửi lại gọi là... tôi yêu...

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Võ Văn Trực » Với thơ