07/10/2022 09:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đôn Hoàng nhạc
燉煌樂

Tác giả: Dương Thận - 楊慎

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/06/2014 05:01

 

Nguyên tác

用聲吹徹梅花,
胡雲遙接秦霞。
白雁西風紫塞,
皂雕落日黃沙。
漢使牧羊旌節,
閼氐上馬琵琶。
夢裡身回雲闕,
覺來淚滿天涯。

Phiên âm

Dụng thanh xuy triệt mai hoa,
Hồ vân dao tiếp Tần hà.
Bạch nhạn tây phong tử tái,
Tạo điêu lạc nhật hoàng sa.
Hán sứ[1] mục dương tinh tiết,
Át đê[2] thướng mã tỳ bà.
Mộng lý thân hồi vân khuyết,
Giác lai lệ mãn thiên nhai.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Dùng nhạc thổi hoa mơ rụng hết
Ráng Tần xa nối tiếp mây Hồ
Ải tía nổi gió thu nhạn trắng
Bóng điêu chiều in cát vàng khô
Sứ Hán cũ nuôi dê giữ tiết
Đánh tỳ bà lưng ngựa ra đi
Trong mộng thấy thân về cung khuyết
Lúc tỉnh ra lệ đẫm chân mây
Đôn Hoàng là vùng đất phía cực tây tỉnh Cam Túc giáp với Tân Cương.

[1] Tô Vũ đi sứ, bị Hung Nô bắt đưa lên miền bắc nuôi dê mười mấy năm.
[2] Danh xưng chỉ thê thiếp của vua chúa Hung Nô, ở đây chỉ Chiêu Quân xuất giá lấy chúa Hung Nô, trên ngựa gảy đàn tỳ bà.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Dương Thận » Đôn Hoàng nhạc