16/10/2021 23:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngân Hà

Tác giả: Xuân Quỳ - Đoàn Thị Xuân Quỳ

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hảo liễu vào 08/02/2015 00:18

 

Sông Ngân một cõi long lanh
Bỗng nghe tiếng sóng vỗ quanh quê nhà
Mây dìu gió rẽ ngang qua
Hiu hiu khuya mộng rủ hoa rắc mầm.

Nguyệt buồn có lão tơ thăm
Bá Nha tìm mãi thạch cầm nơi đâu?
Dạ mềm ướt mấy giọt ngâu
Nào ai từ thiện bắc cầu sông Ngân.

Cái đêm thất tịch hàng năm
Để buồn ai sóng sông Ngân thở dài...
4-1992

Nguồn: Xuân Quỳ thơ tuyển, NXB Văn học, 2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Xuân Quỳ » Ngân Hà