26/05/2022 22:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hôm trước ngày lễ thánh Agnes (42)
The Eve of St Agnes (42)

Tác giả: John Keats

Nước: Anh
Đăng bởi hongha83 vào 03/01/2010 06:16

 

Nguyên tác

And they are gone: aye, ages long ago
These lovers fled away into the storm.
That night the Baron dreamt of many a woe,
And all his warrior-guests, with shade and form
Of witch, and demon, and large coffin-worm,
Were long be-nightmar’d. Angela the old
Died palsy-twitch’d, with meagre face deform;
The Beadsman, after thousand aves told,
For aye unsought for slept among his ashes cold.

Bản dịch của Đào Xuân Quý

Và họ ra đi! Từ đã lâu rồi
Những tình nhân kia lao mình trong giông tố
Đêm, Bá tước mơ thấy trăm nghìn đau khổ
Những chiến sĩ của người, với bóng, hình phù thuỷ
Cùng quỷ ma, những mọt lớn ở quan tài
Đều chìm trong cơn ác mộng lâu ngày
Và bà cụ Angiêla đã chết
Vì cơn liệt, mặt gầy nhom, méo xệch
Vị mục sư, sau nghìn bận cầu kinh
Đã ngủ dài trong tro lạnh bỏ quên
Nguồn: Ngày đã đi qua, NXB Quân đội nhân dân, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » John Keats » Hôm trước ngày lễ thánh Agnes (42)