01/12/2021 04:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề đăng
題燈

Tác giả: Trần Liệt - 陳烈

Thể thơ: Đường luật biến thể; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Tống, Liêu, Kim
Đăng bởi hongha83 vào 28/09/2008 05:32

 

Nguyên tác

富家一碗燈,
太倉一粒粟。
貧家一碗燈,
父子相聚哭。
風流太守知不知?
猶恨笙歌無妙曲。

Phiên âm

Phú gia nhất uyển đăng,
Thái thương nhất lạp túc.
Bần gia nhất uyển đăng,
Phụ tử tương tụ khốc.
Phong lưu thái thủ tri bất tri?
Do hận sinh ca vô diệu khúc.

Bản dịch của Hoàng Tạo

Nhà giàu một đọi đèn,
Kho trời một hạt thóc.
Nhà nghèo một đọi đèn,
Cha con nhìn nhau khóc.
Phong lưu quan phủ biết cho chăng?
Múa hát còn chăm lo chọn khúc.
Năm Nguyên Phong đời Thần Tông nhà Tống, quan thái thú Phúc Châu là Lưu Cẩn bắt dân bất cứ giàu nghèo, mội hộ phải nộp mười cái đèn để đốt đêm rằm tháng giêng âm lịch. Tác giả đề ngay bài thơ này vào một cái đèn lồng treo ở trước lầu gác.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Liệt » Đề đăng