10/08/2020 10:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Yến yến 2
燕燕 2

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 29/09/2005 09:01

 

Nguyên tác

燕燕于飛,
頡之頏之。
之子于歸,
遠于將之,
瞻望弗及,
佇立以泣。

Phiên âm

Yến yến vu phi,
Hiệt chi hàng chi.
Chi tử vu quy,
Viễn vu tương chi,
Chiêm vọng phất cập,
Trữ lập dĩ khấp.

Dịch nghĩa

Chi én bay đi,
Bay lên bay xuống,
Nàng trở về nhà không trở lại nữa.
Ta tiễn đưa nàng ra tận ngoài xa.
Ta trông theo thì không thấy nàng kịp nữa.
Ta đứng lâu ở đấy mà khóc thương nàng.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Lướt qua con én bay đi,
Chợt lên cao vút khi thì xuống nhanh
Nàng về chẳng trở lại đành,
Ân cần tương biệt tiễn hành xa xôi.
Trông theo chẳng kịp bóng người,
Đứng lâu sùi sụt bồi hồi khóc thương.
Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc hứng.

hiệt: bay lên.
hàng: bay xuống.
tương: đưa tiễn.
trữ lập: đứng lâu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Yến yến 2