28/10/2021 05:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vĩ cầm

Tác giả: Cao Xuân Sơn

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 02/07/2009 00:36

 

(tặng H)

Thôi em, ghìm lại bão bùng
tiếng đàn đã thít nghẹn lồng ngực đêm
van đôi tay – phút im lìm
nhấn thêm  phím nữa chết chìm nhau đây

Một ngờ
           Năm bảy dại  ngây
mười phương hồn
                       chín phương đây vĩ cầm.
1990

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Xuân Sơn » Vĩ cầm