05/02/2023 03:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuất liệp đồ

Tác giả: Tùng Thiện Vương - 從善王

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 08/02/2022 05:00

 

Phiên âm

Tích lịch minh cung khoái mã ky
Tuyết hoa như chưởng tuý trung thì
Xạ chương sổ trợ hồn nhàn sự
Trực đảo Long Sa[1] dư Nhục Chi[2]

Dịch nghĩa

Tiếng cung kêu vi vút, ngựa chạy rất nhanh
Hoa tuyết như nắm tay đấm (vào mặt) trong cơn say phóng đuổi
Bắn mang nhiều phát trúng chỉ là việc người thường làm
(Hãy) thẳng đến Long Sa bắn vào bọn Nhục Chi

Bản dịch của Ngô Linh Ngọc

Ngựa khoẻ, dây cung rền sấm sét
Tuyết nhoà, ngựa phóng giữa cơn say
Bắn huơu vài mũi, chi là khó
Mau đến Long Sa quét giặc ngoài
Nguồn: Thơ Tùng Thiện Vương, NXB Văn học, 1991
Nguồn: Thơ Tùng Thiện Vương, NXB Văn học, 1991
[1] Sa mạc phía bắc Trung Quốc nơi Lý Quảng đánh quân Hung Nô.
[2] Dân tộc phía bắc thời Hán, hay xâm nhập đất Trung Quốc. Trong bài này ám chỉ giặc Pháp xâm lược nước ta.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tùng Thiện Vương » Xuất liệp đồ