28/05/2022 08:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Buồn thơm

Tác giả: Lê Huy Mậu

Thể thơ: Thơ mới tám chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/01/2015 06:11

 

Bâng quơ bài thơ em thả nỗi buồn
Trang báo không hương mà sao thơm toả
Buồn không là hoa sao buồn quyến rũ
Thơ chẳng viết cho mình sao ta vấn vương

Bây giờ em đi buồn theo đường vắng
Bây giờ mắt em dõi đợi phương nào?
Giá dứt được những tháng năm trói buộc
Ta sẽ song hành cùng nỗi buồn thơm.
Nguồn: Lê Huy Mậu, Cám ơn mưa phùn, NXB Văn học, 2002

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Huy Mậu » Buồn thơm