25/05/2022 23:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hỉ Lô lang cập đệ
喜盧郎及第

Tác giả: Đậu Lương Tân - 竇梁賓

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 16/09/2016 13:00

 

Nguyên tác

曉妝初罷眼初眶,
小玉驚人踏破裙。
手把紅箋書一紙,
上頭名字有郎君。

Phiên âm

Hiểu trang sơ bãi nhãn sơ khuông,
Tiểu Ngọc kinh nhân đạp phá quần.
Thủ bả hồng tiên thư nhất chỉ,
Thượng đầu danh tự hữu lang quân.

Dịch nghĩa

Buổi sáng trang điểm sơ sài, mắt tô qua loa,
Tiểu Ngọc vui mừng chạy vội rách cả quần.
Tay cầm một tấm thiệp hồng báo tin,
Tên chàng đứng đầu bảng.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trang điểm sơ, vội tô mi mắt
Tiểu Ngọc kinh chạy rách gấu quần
Một phong hồng thiệp tay cầm
Báo tin thi đậu lang quân đứng đầu.
Trong bài tác giả tự nhận là Tiểu Ngọc, tỏ nỗi vui mừng khi nhận được thiệp báo chủ thi đậu.

Nguồn: Toàn Đường tuyệt cú tuyển thích, Lý Trường Lộ, Bắc Kinh xuất bản xã, 1995

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đậu Lương Tân » Hỉ Lô lang cập đệ