24/01/2021 11:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giang lâm mộ tuyết
江林暮雪

Tác giả: Phạm Đình Hổ - 范廷琥

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 26/04/2012 22:19

 

Nguyên tác

漁舟反棹正黃昏,
撒絮堆鹽塑景繁。
倒蘸晚霞金世界,
尋梅有客自前村。

Phiên âm

Ngư chu phản trạo chính hoàng hôn,
Tán nhứ đôi diêm tố ảnh phồn.
Đảo trám vãn hà kim thế giới,
Tầm mai hữu khách tự tiền thôn.

Dịch nghĩa

Thuyền chài trở mái chèo đúng lúc chiều buông
Tuyết rơi như bông gieo muối chất ánh trắng lấp loáng
Ráng chiều hắt ngược lại, thế giới như bằng vàng
Có người khách tìm mai, từ thôn trước đến

Bản dịch của Kim Anh

Nhà chài trở mái, chiều buông
Tuyết rơi lấp loáng như bông tầng tầng
Ráng chiều giát thế giới vàng
Yêu mai - có khách tìm đường sang đây
Nguồn: Tuyển tập thơ văn Phạm Đình Hổ, NXB Khoa học xã hội, 1998

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Đình Hổ » Giang lâm mộ tuyết