23/10/2021 13:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lão tướng hành
老將行

Tác giả: Tạ Trăn - 謝榛

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 15/12/2020 21:00

 

Nguyên tác

虯髯丈夫乘鐵驄,
自言征戰老雲中。
憑陵仗劍出門去,
原上枯桑鳴朔風。

Phiên âm

Cầu nhiêm trượng phu thừa thiết thông,
Tự ngôn chinh chiến lão Vân Trung.
Bằng lăng trượng kiếm xuất môn khứ,
Nguyên thượng khô tang minh sóc phong.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Trượng phu râu rậm cưỡi thanh thông,
Tự khoe đánh trận khắp Vân Trung.
Oai hùng múa kiếm xông ra cửa,
Chỉ nghe gió bấc thổi dâu đồng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tạ Trăn » Lão tướng hành