25/03/2023 03:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mộ kiều quy nữ
暮橋歸女

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 03/03/2007 08:13

 

Nguyên tác

思量寒苦未當饑,
糠紇如珠卻典衣。
風露過橋渾不惡,
倚門應有望儂歸。

Phiên âm

Tư lường hàn khổ vị đương ky (cơ),
Khang ngột như châu khước điển y.
Phong lộ quá kiều hồn bất ác,
Ỷ môn ưng hữu vọng nùng quy.

Dịch nghĩa

Suy nghĩ cái khổ vì rét không bằng khổ vì đói,
Tấm cám đắt như châu, đành cầm cố áo để mua.
Trong sương gió qua cầu không hề ngần ngại,
Có người đang tựa của ngóng đợi nàng về.

Bản dịch của Nguyễn Văn Tú

Rét so với đói vẫn còn thua,
Cám đắt hơn vàng, cố áo mưa,
Sương gió qua cầu không biết rét,
Tưởng người tựa cửa nóng lòng chờ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Mộ kiều quy nữ