28/05/2022 03:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thời thiên khí khốc thử, kinh Tín Dương châu sơn lộ, trị mại lê nữ, dư thụ dĩ chỉ khát, nữ tiếu nhi tặng chi, nhân khẩu chiếm kỷ ngộ
時天氣酷暑,經信陽州山路,值賣梨女,余售以止渴,女笑而贈之,因口占紀遇

Tác giả: Trịnh Hoài Đức - 鄭懷德

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 25/11/2018 15:00

 

Nguyên tác

張梨久渴洛中名,
送自蛾眉物更榮。
一顆銷融長夏熱,
幾回嘴嚼美人情。
香甜漸染紈巾覆,
雪白遙凝玉手擎。
薄倖不辭忙裏客,
秋歸相許報瑤瓊。

Phiên âm

Trương lê[1] cửu khát Lạc Trung danh,
Tống tự nga mi vật cánh vinh.
Nhất khoả tiêu dung trường hạ nhiệt,
Kỷ hồi chuỷ tước mỹ nhân tình.
Hương điềm tiệm nhiễm hoàn cân phúc,
Tuyết bạch dao ngưng ngọc thủ kình.
Bạc hãnh[2] bất từ mang lý khách,
Thu quy tương hứa báo dao quỳnh.

Dịch nghĩa

Lê Trương Công Nghệ đã mộ tiếng ở Lạn Trung từ lâu,
Lại do khách mày ngài tặng vật càng vẻ vang.
Một quả có thể tiêu tan nóng nực hè dài,
Mấy lần nghiền ngẫm mối tình của mỹ nhân.
Hương ngọt ngào dần thấm vào trong khăn lụa,
Cánh tay ngọc trắng như tuyết đọng đưa lên.
Tiếng bạc hãnh không từ khách bận rộn dọc đường,
Mùa thu về hứa sẽ đền đáp bằng ngọc quỳnh dao.

Bản dịch của Hoài Anh

Lê Lạc Trung mộ danh vang,
Khách mày ngài tặng vật càng thêm vinh.
Tiêu tan nóng nực trong mình,
Mấy lần nghiền ngẫm mối tình mỹ nhân.
Hương ngọt ngào thấm lụa khăn,
Cánh tay ngọc tuyết trắng ngần trao đưa.
Tiếng bạc hãnh khách không từ,
Hẹn thu về sẽ đền bù quỳnh dao.
Nguồn: Hoài Anh, Gia Định tam gia, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2006
[1] Trái lê của ông Trương Công Nghệ, theo tích Trung Quốc.
[2] Bạc tình. Ý câu thơ rằng dù đang đi đường bận rộn cũng rất có thể vướng vào chuyện tình.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trịnh Hoài Đức » Thời thiên khí khốc thử, kinh Tín Dương châu sơn lộ, trị mại lê nữ, dư thụ dĩ chỉ khát, nữ tiếu nhi tặng chi, nhân khẩu chiếm kỷ ngộ