23/10/2021 12:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống O.E. quân huề lan quy quốc
送O·E·君攜蘭歸國

Tác giả: Lỗ Tấn - 鲁迅

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hongha83 vào 22/09/2008 09:18

 

Nguyên tác

椒焚桂折佳人老,
獨托幽岩展素心。
豈惜芳馨遺遠者,
故鄉如醉有荊榛。

Phiên âm

Tiêu phần quế chiết giai nhân lão,
Độc thác u nham triển tố tâm.
Khởi tích phương hinh di viễn giả,
Cố hương như tuý hữu kinh trăn.

Bản dịch của Phan Văn Các

Tiêu tàn, quế gãy, giai nhân lão
Riêng gửi cành lan trong trắng này
Há quý hoa thơm trao viễn khách
Quê hương gai góc lại đang say
1931

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lỗ Tấn » Tống O.E. quân huề lan quy quốc