23/05/2024 16:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ước nhiều thay!

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 26/09/2020 08:57

 

Mới thấy hoa trăng vừa ửng ngọc
Mau về xếp mộng ước nhiều thay
Một ngày lặng lẽ ai đưa đón
Chết nửa hồn tôi tội thế này.
Cái Bè, Tiền Giang, 2017

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Ước nhiều thay!