09/12/2022 04:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bình minh nhuốm
L'aube point

Tác giả: Mohammed Dib

Nước: Algeria
Đăng bởi hongha83 vào 12/02/2017 18:27

 

Nguyên tác

L'aube point et le paysage
Est fait à traits de sang, de vent,
De silence et d'orages pâles.

Le chant d'une belle voix vire
Sans fin au-dessus des collines
Tous liens rompus — ah comment vivre?

Ma demeure est un lieu de givre,
Il vente à mort - mais tu murmures:
Finisse seulement l'exil;

«La menthe nouvelle a fleuri,
Le figuier a donné ses fruits,
Finisse seulement le deuil.»

Au temps des supplices, toi seule
Fille de lavande au cœur sombre.
Toi seule peux chanter ainsi.

Bản dịch của Tế Hanh

Bình minh nhuốm và cảnh vật
Như phết bằng máu, bằng lặng im
Bằng gió và cơn giông tái nhạt

Một giọng trong như tiếng hát chơi vơi
Không ngừng lượn bay trên đồi núi
Đầy lòng đứt rồi - sống sao hỡi trời!

Nơi ta ở là nơi băng giá trải
Gió điếng người - nhưng em thầm cả:
"Phải, trước hết, không còn đày ải

Cây bạc hà mới đã trổ hoa
Cây mơ đã sinh sôi những trái
Phải, trước hết, không còn tăng tốc"

Thời buổi nhục hình riêng em thôi
Cô gái cỏ hương lòng u uất
Riêng em có thể hát nên lời
Nguồn: Thơ Angiêri - Quy Ba, Nhiều người dịch, NXB Văn học, 1960

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Mohammed Dib » Bình minh nhuốm