29/05/2023 19:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hồn trăng khát uống

Tác giả: Đỗ Quảng Hàn

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 01/09/2022 06:38

 

Chắt đúc câu từ thơ đọng chữ
Tình nương bóng lá vọng quê cha
Câu thơ đau mãi miền xa xứ
Hồn trăng khát uống mảnh ao nhà.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quảng Hàn » Hồn trăng khát uống