31/03/2023 19:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cánh chuồn phố làng

Tác giả: Phạm Ngọc San

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phạm Thôn Nhân vào 29/08/2015 15:53

 

Chuồn chuồn bay thấp thì mưa,
Bay cao thì nắng, bay vừa thì râm

Bờ ao, ruộng lúa, góc sân
Đã theo dự án thay dần nhà cao
Bay làm sao? Đậu làm sao?
Kín trời cao ốc, lối nào chuồn bay.
Đâu rồi ngọn cỏ lá cây
Kiếp chuồn phận mỏng, biết bay chốn nào.
Cái duyên cao-thấp trời trao
Thôi thì phận mỏng thấp cao nỗi gì!

Phố làng, ruộng hết, chuồn đi
Ngẩn ngơ một cuộc thiên di đượm buồn!
Nguồn: Phạm Ngọc San, Sao Hôm trên sân thượng, NXB Hội nhà văn, 2015

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Ngọc San » Cánh chuồn phố làng