14/08/2020 05:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Võng Xuyên nhàn cư tặng Bùi tú tài Địch
輞川閑居贈裴秀才迪

Tác giả: Vương Duy - 王維

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 21/05/2007 22:21

 

Nguyên tác

寒山轉蒼翠,
秋水日潺湲。
倚杖柴門外,
臨風聽暮蟬。
渡頭餘落日,
墟里上孤煙。
復值接輿醉,
狂歌五柳前。

Phiên âm

Hàn sơn chuyển thương thuý,
Thu thuỷ nhật sàn viên.
Ỷ trượng sài môn ngoại,
Lâm phong thính mộ thiền.
Độ đầu dư lạc nhật,
Khư lý thượng cô yên.
Phục trị Tiếp Dư[1] tuý,
Cuồng ca Ngũ Liễu[2] tiền.

Dịch nghĩa

Núi lạnh đổi thành màu xanh biếc
Nước mùa thu càng ngày càng chảy xiết
Chống gậy đứng ngoài cổng cây
Hóng gió nghe tiếng ve kêu buổi chiều
Đầu bến sông mặt trời còn sót lại
Trong thôn thấy ngọn khói lẻ bay lên
Đương lúc gặp Sở cuồng Tiếp Dư say
Hát ngông trước mặt Ngũ Liễu tiên sinh

Bản dịch của Vũ Thế Ngọc

Núi lạnh chuyển màu xanh,
Suối thu ngày chảy mau.
Chống gậy ngoài ngõ cỏ,
Gió chiều tiếng ve xa.
Đầu bến trời bóng xế,
Thôn vắng khói bay cao.
Tiếp Dư say lại gặp,
Trước cửa Ngũ Liễu ca.
Nguồn: Vương Duy chân diện mục, tr. 80, Vũ Thế Ngọc, NXB Tổng hợp tp. Hồ Chí Minh, 2006
[1] Tự của Lục Thông, người nước Sở thời Xuân Thu, thấy chính trị trong nước hư hỏng, xoã tóc giả dại để không ra làm quan. Người đời bấy giờ gọi là Sở cuồng. Vuơng Duy ví với Bùi Dịch.
[2] Tức Đào Uyên Minh đời Tấn, hiệu Ngũ Liễu tiên sinh. Vương Duy tự ví mình.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Duy » Võng Xuyên nhàn cư tặng Bùi tú tài Địch