02/02/2023 04:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thay (I)

Tác giả: Việt Phương - Trần Quang Huy

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/11/2015 18:14

 

Cỏ non xanh mướt
Rêu phong chân tường
Bàn chân tượng đồng vẫn ướt
Một thời thù hận một thời thương
Nguồn: Việt Phương, Cửa đã mở, NXB Trẻ, 2008

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Việt Phương » Thay (I)