30/05/2023 21:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vịnh nước lụt

Tác giả: Nguyễn Khuyến - 阮勸

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 05/04/2006 09:14

 

Tỵ trước[1] Tỵ này[2] chục lẻ ba,
Thuận dòng nước cũ lại bao la.
Bóng thuyền thấp thoáng dờn trên vách,
Tiếng sóng long bong vỗ trước nhà.
Bắc bậc người còn chờ chúa đến,[3]
Đóng bè ta phải rước vua ra.[4]
Sửa sang việc nước cho yên ổn,
Trời đã sinh ta ắt có ta.
Năm Quý Tỵ (1893), năm Ất Tỵ (1905) cách nhau 12 năm, vùng Nam Hà đều có lụt lớn do vỡ đê sông Hồng, mùa màng mất mát, nhiều người chết đói.

Nguồn:
1. Thơ văn Nguyễn Khuyến, NXB Văn học, 1971 (tái bản 1979)
2. Nguyễn Khuyến – Tác phẩm, Nguyễn Văn Huyền chủ biên, NXB Khoa học xã hội, 1984
3. Thi hào Nguyễn Khuyến: đời và thơ, Nguyễn Huệ Chi chủ biên, NXB Giáo dục, 1994
[1] Năm Quý Tỵ (1893) vỡ đê Nhị Hà.
[2] Năm Ất Tỵ (1905), mười ba năm sau, lại có một trận lụt nữa.
[3] Ý nói chủ nhà phải bắc bậc lên cao để tránh nước lụt.
[4] Ý nói người ta phải đem đầu rau (ông núc) đặt lên bè nổi để thổi nấu. Đầu rau có nơi gọi là vua bếp.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Khuyến » Vịnh nước lụt