17/01/2021 17:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Áo ai đi ở mặc ai

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/04/2015 16:50

 

Áo ai đi ở mặc ai
Áo đà ở lại đến mai hãy về
Ấy việc ước mơ nặng lòng thương nhớ
Nói ra bỡ ngỡ thiên hạ chê cười
Xa em một chút rã rời tâm can
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Áo ai đi ở mặc ai