27/01/2022 02:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Già thời bế cháu bồng con

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/01/2016 09:22

 

Già thì bế cháu bồng con,
Già đâu lại ước cau non trái mùa.
- Già thì lễ Phật đi chùa,
Cau non trái mùa, ai cũng muốn ăn.
Khảo dị:
Già thời bế cháu đỡ con,
Già đâu lại ước cau non trái mùa.
- Già nay ước những của chua,
Cau non trái mùa già vẫn muốn ăn.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Già thời bế cháu bồng con