18/01/2022 23:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trúc chi từ nhị thủ kỳ 1 (Dương liễu thanh thanh giang thuỷ bình)
竹枝詞二首其一(楊柳青青江水平)

Tác giả: Lưu Vũ Tích - 劉禹錫

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 08/07/2005 02:01

 

Nguyên tác

楊柳青青江水平,
聞郎江上踏歌聲。
東邊日出西邊雨,
道是無晴還有情。

Phiên âm

Dương liễu thanh thanh giang thuỷ bình,
Văn lang giang thượng đạp ca thanh.
Đông biên nhật xuất tây biên vũ,
Đạo thị vô tình[1] hoàn hữu tình.

Dịch nghĩa

Cây dương liễu xanh xanh, nước sông phẳng lặng
Nghe tiếng chàng hát hò trên sông
Phía đông mặt trời mọc, phía tây thì trời mưa
Bảo rằng không tạnh mà lại tạnh.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Nước im bên rặng liễu xanh
Nghe chàng hát khúc ca lành trên sông
Mưa bờ tây nắng bờ đông
Trong vô tình đã mênh mông hữu tình.
Bài Trúc chi từ này mô phỏng làn điệu dân ca Trúc chi vùng Hồ, Tương, khác với Trúc chi từ vùng Quỳ Châu.

[1] Câu này có sự chơi chữ “hài thanh song quan” hai chữ “tình” câu cuối có nghĩa là “trời tạnh”, ứng với 3 câu “đông nắng tây mưa” nhưng ngầm biểu đạt chữ “tình” là tình yêu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu Vũ Tích » Trúc chi từ nhị thủ kỳ 1 (Dương liễu thanh thanh giang thuỷ bình)