17/01/2022 15:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bươm bướm
The butterfly

Tác giả: Louise Glück

Nước: Mỹ
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 06/03/2021 17:45

 

Nguyên tác

Look, a butterfly. Did you make a wish?
You don’t wish on butterflies.
You do so. Did you make one?
Yes.
It doesn’t count.

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Nhìn, bướm. Lòng anh có ước mơ?
Anh trông đàn bướm chỉ ơ thờ
Thế. Anh đã làm nên một thứ?
Đúng.
Mà không được tính bao giờ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Louise Glück » Bươm bướm