20/02/2020 19:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Đêm, phố dài, ngọn đèn đường, hiệu thuốc”
“Ночь, улица, фонарь, аптека”

Tác giả: Aleksandr Blok - Александр Блок

Nước: Nga
Đăng bởi hongha83 vào 25/11/2012 09:53

 

Nguyên tác

Ночь, улица, фонарь, аптека,
Бессмысленный и тусклый свет.
Живи еще хоть четверть века -
Все будет так. Исхода нет.

Умрешь - начнешь опять сначала
И повторится все, как встарь:
Ночь, ледяная рябь канала,
Аптека, улица, фонарь

Bản dịch (của Bản dịch của Thuý Toàn)

Đêm, phố dài, ngọn đèn đường, hiệu thuốc
Ánh sáng tù mù và vẩn vơ ngu ngốc
Có sống thêm một phần tư thế kỷ đi chăng
Tất cả vẫn y nguyên, không lối thoát

Có chết đi - rồi sống lại từ đầu lần nữa
Tất cả sẽ lặp lại chẳng khác gì xưa cũ
Đêm, mặt nước dòng kênh lạnh buốt lăn tăn
Hiệu thuốc, phố dài, một ngọn đèn đường
10-10-1912
Nguồn: Thơ A. Blôk, NXB Thanh niên, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Aleksandr Blok » “Đêm, phố dài, ngọn đèn đường, hiệu thuốc”