13/04/2021 13:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chiều xuân Trung Kỳ

Tác giả: Hồ Dzếnh - Hà Triệu Anh

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi demmuadong vào 17/01/2007 20:42

 

Chiều xuân sang chuyến đò đông
Trai tơ khăn lục, gái hồng thắm môi

Da sông mát rãi da trời
Đây mùa xuân bén trên loài cỏ hoa

Hiu hiu... chiều ngả tà tà...
Buồn lên xóm vắng, cây nhòa khói xa

Đời em như một lời tranh
Và gần như tiếng bên đình trẻ reo

Nghìn thu hội lại một chiều
Buồn hơn nhớ, nhẹ hơn điều trông mong

Có tơ giăng mối hai lòng
Có muôn quan gió luồn trong một người
Nguồn: Hồ Dzếnh, Quê ngoại, NXB Hoa Tiên, Sài Gòn, 1969

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hồ Dzếnh » Chiều xuân Trung Kỳ