01/07/2022 18:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thượng Cốc biên từ kỳ 1
上谷邊詞其一

Tác giả: Từ Vị - 徐渭

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 15/12/2020 09:59

 

Nguyên tác

胡兒住牧龍門灣,
胡婦烹羊勸客餐。
一醉胡家何不可,
只愁日落過河難。

Phiên âm

Hồ nhi trú mục Long Môn loan,
Hồ phụ phanh dương khuyến khách xan.
Nhất tuý Hồ gia hà bất khả,
Chỉ sầu nhật lạc quá hà nan.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Trai Hồ chăn bãi Long Môn,
Vợ Hồ nấu thịt dê mời khách ăn.
Say nhà Hồ được hay chăng,
Sợ rằng trời xuống khó băng sông chiều.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Từ Vị » Thượng Cốc biên từ kỳ 1