04/07/2020 09:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bé hỏi

Tác giả: Tụ Vinh - Nguyễn Sư Giao

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 05/12/2009 22:08

 

Vẫn đi.. sao gọi rằng bò
Gà không học, đọc chữ o ai bày
Mỏng thôi sao gọi bánh dày
Bánh ít sao chất đầy khay hỡi bà
Hoa mai sao nở chiều qua
Bán đâu sao lại gọi là hoa mua
Kín bưng gọi trống, lạ chưa!
Bà ơi! Cháu đã chịu thua.. nhờ bà.
Bà cười rằng: nghỉ chưa ra
Một mai cháu lớn rồi bà giải cho.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tụ Vinh » Bé hỏi