18/01/2021 20:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thân em như hạt mưa rào

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/03/2015 23:07

 

Thân em như hạt mưa rào,
Hạt rơi xuống giếng, hạt vào vườn hoa.
Thân em như hạt mưa sa,
Hạt vào đài các, hạt ra ruộng cày.
Khảo dị:
Đàn bà như hạt mưa sa,
Hạt vào gác tía, hạt ra luống cày.
Đàn bà như hạt mưa sa,
Hạt rơi xuống giếng, hạt ra ngoài đồng.
Liền bà như hạt mưa sa,
Hạt vào gác tía, hạt ra ruộng cày.
Thân em như hạt mưa sa,
Hạt rơi giếng ngọc, hạt ra ngoài đồng.
Nguồn:
1. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
2. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
3. Vũ Ngọc Phan, Tục ngữ ca dao dân ca Việt Nam, NXB Khoa học Xã hội, 1971
4. Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân Thu, 1975 (tái bản của NXB Sống mới, 1969)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Thân em như hạt mưa rào