16/05/2021 06:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thiên kê
天雞

Tác giả: Nguyễn Bảo - 阮保

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 23/02/2012 15:21

 

Nguyên tác

巽晨先得太陽星,
下界翰音肆一鳴。
滄海火輪裁吐耀,
桃都錦翼欻騰聲。
響傳八極山猶暗,
後應三嗥夜嚮明。
人世幾回昏曉變,
孜晨惟爾獨長生。

Phiên âm

Tốn thần[1] tiên đắc thái dương tinh,
Hạ giới hàn âm tứ nhất minh.
Thương hải hoả luân[2] tài thổ diệu,
Đào Đô[3] cẩm dực hốt đằng thanh.
Hưởng truyền bát cực sơn do ám,
Hậu ứng tam hào dạ hướng minh.
Nhân thế kỷ hồi hôn hiểu biến,
Tư thần[4] duy nhĩ độc trường sinh.

Bản dịch của Bùi Duy Tân

Gà trời tiên ứng ở vầng dương
Hạ giới chờ khi gáy rộn ràng
Vành lửa biển xanh vừa toả sáng
Đào Đô cánh gấm vỗ rền vang
Tám phương lan tới non còn tối
Ba tiếng vọng về sáng chuyển sang
Sớm, tối bao phen thời thế đổi
Riêng mi báo sáng mãi còn vang
Nguồn: Bùi Duy Tân, Nguyễn Bảo - Nhà thơ, danh nhân văn hoá, NXB Văn hoá thông tin, 1991
[1] Tốn là phương đông nam, thuộc hành Mộc. Con gà là tinh anh của vị thần phương Tốn. Thái dương là mặt trời. Ý thơ nói con gà là vị thần Tốn được tinh anh của mặt trời ứng vào trước nhất, vì thế nên nó có chức năng báo sáng.
[2] Vành xe lửa, chỉ mặt trời.
[3] Theo truyền thuyết, ở phương đông có núi Đào Đô, trên núi có một cây đại thụ; con gà sống trên cây đó có tên là Đào Đô; mỗi khi con gà này gáy lên thì vầng hồng dầ dần nhô lên.
[4] Báo sáng. Chức năng báo sáng của loại gà trống là trường tồn bất diệt.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Bảo » Thiên kê