06/07/2022 08:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xích Bích hoài cổ
赤壁懷古

Tác giả: Thu Cẩn - 秋瑾

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 07/10/2008 11:21

 

Nguyên tác

潼潼水勢向江東,
此地曾聞用火攻。
怪道儂來憑吊日,
岸花焦灼尚餘紅。

Phiên âm

Đồng đồng[1] thuỷ thế hướng Giang Đông,
Thử địa tằng văn dụng hoả công.
Quái đạo nùng lai bằng điếu nhật,
Ngạn hoa tiêu chước thượng dư hồng.

Dịch nghĩa

Sóng nước cao ngất chảy hướng về Giang Đông,
Từng nghe đất này xưa dùng hoả công.
Lạ thay ngày ta tới thăm viếng,
Hoa bên bờ từng bị thiêu cháy vẫn còn hồng.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Cao cao thế nước hướng Giang Đông,
Đất ấy từng nghe đánh hoả công.
Thật lạ ngày ta về viếng lại,
Hoa bờ thiêu cháy vẫn còn hồng.
Bài này tác giả làm năm 1890, biểu thị tinh thần chống lại cường quyền.

[1] Dáng nước cao. (Khang Hy từ điển)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thu Cẩn » Xích Bích hoài cổ