19/01/2022 06:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngày xưa y sáu a hai

Tác giả: Nguyễn Minh Quang

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Minh Quang vào 03/03/2010 21:42

 

Ngày xưa y sáu a hai
Cùng chung những giấc mơ dài ngày sau
Cuộc đời mưa nắng dãi dầu
Mải mê cơm áo qua cầu rưng rưng

Gặp nhau mừng thật là mừng
Kẻ quan kẻ sĩ kẻ không là gì
Vững vàng từng mỗi bước đi
Có khi vần vũ hiểm nguy khó lường

Từ khi giã biệt mái trường
Bao người xa mãi muôn phương mịt mùng
Chưa lần tay bắt mặt mừng
Ngày xưa y sáu trong ngần trong ta!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Minh Quang » Ngày xưa y sáu a hai