23/06/2021 11:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trung Màu chuột nhắt xáo dưa

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/09/2020 06:33

 

Trung Màu[1] chuột nhắt xáo dưa,
Kỳ Lân[2] nấu cháo cả cua lẫn càng.
Đổng Viên[3] mặc ục khoai lang,
Phù Đổng[4] cơm tấm giần sàng khoẻ ghê.
Đổng Xuyên[5] mỗi người mỗi nghề,
Lớn thì đánh xiếc, bé thì mò tôm.
Phù Dực[6] đi bán vải non,
Chửa đi đến chợ mía don đầy lồng.
Tấm gốc, tấm ngọn phần chồng,
Còn bao tấm giữa để vào lòng mà ăn.
Công Đình[7] cưa xẻ đã quen,
Tế Xuyên[8] bắt rẽ lấy tiền mua nhiêu...
Nhân Lễ[9] thì đúc lưỡi cày,
To Khê[10], Viên Ngoại[11] thì hay hàn nồi.
Xa Long[12] lắm chuối mình ơi,
Phù Ninh[13] dệt vải người người thâu đêm.
Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002
[1] Xã nằm bên bờ bắc sông Đuống, huyện Gia Lâm, Hà Nội, đất đai màu mỡ.
[2] Tức làng Lân, có tên nữa là Thịnh Liên, nay là thôn thuộc xã Trung Màu, huyện Gia Lâm, Hà Nội.
[3] Tên nôm là làng Gióng Mốt, nay thuộc xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, Hà Nội, nơi có đền Hạ, còn gọi đền Mẫu thờ bà mẹ ông Gióng.
[4] Tên nôm là làng Gióng, bên bờ bắc sông Đuống, quê hương ông Gióng, có đền thờ lớn và mở hội trận vào ngày 9 tháng 4 lịch âm hằng năm, nay thuộc huyện Gia Lâm, Hà Nội.
[5] Thôn thuộc xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội, bên bờ nam sông Đuống, nhưng trước thuộc tổng Phù Đổng, nên cũng là thành viên tổ chức hội Gióng vào ngày 9 tháng 4 lịch âm hàng năm.
[6] Thôn thuộc xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, Hà Nội, tên cũ là rừng Trại Nòn, còn Miếu Ban, tương truyền là nơi sinh Thánh Gióng.
[7] Thôn thuộc xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm, Hà Nội.
[8] Thôn thuộc xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm, Hà Nội.
[9] Làng ở xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội.
[10] Hoặc Tô Khê, tên nôm là To, thôn thuộc xã Phú Thị, huyện Gia Lâm, Hà Nội.
[11] Làng ở xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội.
[12] Thôn nay là Hoàng Long, xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm, Hà Nội.
[13] Tên nôm là Nành, thôn thuộc xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, Hà Nội.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Trung Màu chuột nhắt xáo dưa