18/09/2020 21:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngồi buồn gởi bức thư sang

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/09/2019 05:50

 

Ngồi buồn gởi bức thư sang,
Có con rồng bạch chắn ngang giữa trời.
Vậy nên thư chẳng tới nơi,
Trong thư ai biết những lời làm sao.
Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Ngồi buồn gởi bức thư sang