19/04/2021 01:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hàn thực vũ trung, đồng xá nhân ước du Thiên Trúc đắc thập lục tuyệt cú trình Lục Vụ Quan
寒食雨中同舍人約遊天竺得十六絕句呈陸務觀

Tác giả: Dương Vạn Lý - 楊萬里

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi Hà Như vào 22/02/2013 15:34

 

Nguyên tác

萬頃湖光一片春,
何須割破損天真。
卻相葑草分疆界,
葑外垂楊屬別人。

Phiên âm

Vạn khoảnh hồ quan nhất phiến xuân,
Hà tu cát phá tổn thiên chân.
Khước tương phong thảo[1] phân cương giới[2],
Phong ngoại thuỳ dương thuộc biệt nhân.

Dịch nghĩa

Mặt hồ vạn khoảnh cảnh xuân liền một dải
Cần gì đắp cắt mặt hồ, làm hỏng cảnh tự nhiên
Lại đem cỏ phong chia đôi bờ cõi
Rặng dương bên kia đường thuộc người khác.

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Muôn khoảnh hồ xuân một dải liền
Sao đem chia cắt hỏng thiên nhiên
Cỏ phong đem đắp chia bờ cõi
Đã thuộc người ta rặng liễu bên.
Thiên Trúc là cánh đồng phía tây Hàng Châu có ba trái núi, tên là Thượng, Trung, Hạ Thiên Trúc. Lục Vụ Quan tức Lục Du.

[1] Cây niễng, lau lách cùng sống ở bên nước, rễ cỏ kết thành mảng, lâu ngày đọng lại thành bùn đất.
[2] Chia bờ cõi, Tô Thức đời Bắc Tống khi làm quan ở  Hàng Châu, nạo vét Tây Hồ, đem các loại cỏ đắp thành con đê (đời sau gọi là đê Tô) chạy ngang qua hồ. Câu này tác giả dùng hình tượng ngăn qua hồ để mỉa mai triều đình Nam Tống, khéo rồi cũng đem cả Tây Hồ dâng cho địch.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Dương Vạn Lý » Hàn thực vũ trung, đồng xá nhân ước du Thiên Trúc đắc thập lục tuyệt cú trình Lục Vụ Quan