07/07/2022 11:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vĩnh Châu dạ phát
永州夜發

Tác giả: Ngô Thì Nhậm - 吳時任

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Tây Sơn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/03/2020 22:43

 

Nguyên tác

深山深夜載旌過,
繞岫祥雲護使車。
石磴祉今堪策馬,
林巒自古說捕蛇。
催嵬周道臨青樹,
隱映商燈罩絳紗。
天漢分明頻拭望,
正忻翼軫絢光華。

Phiên âm

Thâm sơn thâm dạ tái tinh qua,
Nhiễu tụ tường vân hộ sứ xa.
Thạch đặng chỉ kim kham sách mã,
Lâm loan tự cổ thuyết bộ xà[1].
Thôi ngôi chu đạo lâm thanh thụ,
Ẩn ánh thương đăng trạo giáng sa.
Thiên Hán phân minh tần thức vọng,
Chính hân Dực Chẩn[2] huyến quang hoa.

Dịch nghĩa

Núi thẳm đêm khuya, tình kỳ ruổi,
Hộ vệ bè sứ, mây lành vây quanh.
Tới nay bệ đá ngựa phóng qua được,
Từ cổ rừng này có truyện bắt xà.
Sát hàng cây xanh, gồ ghề đường lớn,
Chụp bằng the đỏ, đèn hiệu buôn long Ïanh.
Sông Ngân vằng vặc, dụi mắt ngắm,
Rất mừng sao Dực, sao Chẩn chói ngời.

Bản dịch của Lâm Giang

Đêm khuya cờ ruổi, vượt non cao,
Ấp núi mây lành, xe sử bào.
Cầu đá ngựa Ïeo, theo lối cũ,
Ven rừng bất rắn, chuyện khi nao?
Gồ ghề đường đá, ven rừng biếc,
Lấp lánh đèn khuya, phủ lụa đào.
Dụi mắt ngắm dòng Ngân vằng vặc,
Mừng vui Dực, Chẩn sáng đêm thâu.
Phủ Vĩnh Châu thuộc Hồ Nam, phủ lị là Linh Lăng, quản các huyện Lĩnh Lăng, Kỳ Dương, Đông An, Ninh Viễn.

Nguồn: Ngô Thì Nhậm toàn tập (tập III), NXB Khoa học xã hội, 2005
[2] Hai ngôi sao trong nhị thập bát tú. Sách cổ Trung Hoa truyền rằng địa phận từ Ngũ Lĩnh trở ra, tức vùng Lĩnh Nam, là phân giã thuộc hai sao Dực và Chẩn.
[1] Nguyên chú: Đời Đường, Liễu Tông Nguyên bị biếm làm Thứ sử Vĩnh Châu, có làm bài Lời người bắt rắn, tức là chốn này. Sau khi kiệu sứ thần lên đường núi, người tuỳ tùng bắt được con xuyên sơn giáp (tê tê), người ta bảo ở đây nhiều rắn độc và loài xuyên sơn này.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Thì Nhậm » Vĩnh Châu dạ phát