07/02/2023 01:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nga My sơn nguyệt ca tống Thục tăng Yến nhập trung kinh
峨眉山月歌送蜀僧晏入中京

Tác giả: Lý Bạch - 李白

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 16/12/2006 12:56

 

Nguyên tác

我在巴東三峽時,
西看明月憶峨眉。
月出峨眉照滄海,
與人萬里長相隨。
黃鶴樓前月華白,
此中忽見峨眉客。
峨眉山月還送君,
風吹西到長安陌。
長安大道橫九天,
峨眉山月照秦川。
黃金獅子乘高座,
白玉麈尾談重玄。
我似浮雲殢吳越,
君逢聖主遊丹闕。
一振高名滿帝都,
歸時還弄峨眉月。

Phiên âm

Ngã tại Ba Đông[1] tam giáp thì
Tây khán minh nguyệt ức Nga My
Nguyệt xuất Nga My chiếu thương hải
Dữ nhân vạn lý trường tương tuỳ
Hoàng Hạc lâu tiền nguyệt hoa bạch
Thử trung hốt kiến Nga My khách
Nga My sơn nguyệt hoàn tống quân
Phong xuy tây đáo Trường An mạch
Trường An đại đạo hoành cửu thiên
Nga My sơn nguyệt chiếu Tần Xuyên
Hoàng kim sư tử thừa cao toạ
Bạch Ngọc, Chủ Vĩ đàm Trọng Huyền[2]
Ngã tự phù vân trệ Ngô Việt
Quân phùng thánh chúa du đan khuyết
Nhất chấn cao danh mãn đế đô
Quy thì hoàn lộng Nga My nguyệt.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Tôi ở Ba Đông gần Tam Giáp
Nhìn trăng phía tây nhớ Nga Mi
Từ núi Nga Mi trăng soi biển
Trên đường vạn dặm theo người đi
Trước lầu Hoàng Hạc trắng hoa trăng
Nơi đây gặp khách Nga Mi quen
Tiễn anh trăng Nga Mi về lại
Nẽo Trường An gió thổi đến chăng ?
Trường An đường lớn ngáng ngang trời
Đất Tần trăng chiếu sáng nơi nơi
Có sư tử vàng trên cao tọa
Bạch Ngọc, Vĩ, Huyền nói chuyện chơi
Tôi như mây nổi trụy Việt Ngô
Anh gặp vua hiền du đế đô
Danh lớn rồi sẽ vang cung khuyết
Đến một ngày kia khi chán việc
Về Nga Mi đùa trăng với tôi.
[1] Miền đông tỉnh Tứ Xuyên.
[2] Bạch Ngọc, Chủ Vĩ, Trọng Huyền: tên 3 vì sao Bạch Ngọc, sao Vĩ và chòm sao Huyền Vũ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Bạch » Nga My sơn nguyệt ca tống Thục tăng Yến nhập trung kinh