14/05/2021 14:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quế Châu kinh giai nhân cố cư
桂州經佳人故居

Tác giả: Lý Quần Ngọc - 李群玉

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 14/12/2007 15:39

 

Nguyên tác

桂水依舊綠,
佳人本不還。
只應隨暮雨,
飛入九疑山。

Phiên âm

Quế thuỷ y cựu lục,
Giai nhân bản bất hoàn.
Chỉ ưng tuỳ mộ vũ,
Phi nhập Cửu Nghi san.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Dòng sông Quế vẫn xanh như cũ
Mà giai nhân nay chẳng trở về
Muốn theo những đám mưa chiều
Bay tìm dấu vết nhập vào Cửu Nghi

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Quần Ngọc » Quế Châu kinh giai nhân cố cư