29/09/2020 19:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Em nghe tin anh gióng giả ra về (II)

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/10/2015 17:37

 

Em nghe tin anh gióng giả ra về,
Tay em khêu cây đèn hạnh, tay em đề câu thơ.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Em nghe tin anh gióng giả ra về (II)