03/07/2020 18:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ôn Phi Khanh
溫飛卿

Tác giả: Úc Văn - 郁文

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 16/08/2014 22:23

 

Nguyên tác

詞人自古苦銷沉,
中晚唯君近正音。
今日愛才非昔日,
獨揮清淚吊陳琳。

Phiên âm

Từ nhân tự cổ khổ tiêu trầm,
Trung Vãn duy quân cận chính âm.
Kim nhật ái tài phi tích nhật,
Độc huy thanh lệ điếu Trần Lâm.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Người làm từ từ xưa sầu chìm đắm
Trung Vãn Đường giọng chính đáng mình ông
Yêu mến tài hôm nay không như trước
Chỉ một mình gạt lệ khóc Trần Lâm
Ôn Phi Khanh tức Ôn Đình Quân.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Úc Văn » Ôn Phi Khanh