30/09/2023 07:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đoạn kết lá diêu bông

Tác giả: Thanh Trắc Nguyễn Văn - Nguyễn Văn Tạo

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Thanh Trắc Nguyễn Văn vào 22/05/2023 08:46

 

Lên trời tìm được diêu bông
Lá duyên, lá nợ thoả lòng chị ơi!
Nhưng nàng đã biệt tăm hơi
Hơn trăm năm trước… mất rồi… còn đâu!
2005

Nguồn:
1. Khúc xạ mùa thương, NXB Thanh niên, 2006
2. Quà tặng mùa đông, NXB Văn nghệ, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thanh Trắc Nguyễn Văn » Đoạn kết lá diêu bông