23/03/2023 21:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cao cầu 1
羔裘 1

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 05/10/2005 21:30

 

Nguyên tác

羔裘逍遙,
狐裘以朝。
豈不爾思?
勞心忉忉。

Phiên âm

Cao cầu tiêu dao,
Hồ cầu dĩ trào (triều).
Khỉ bất nhĩ tư ?
Lao tâm đao đao.

Dịch nghĩa

Vua dùng áo da dê (để mặc lúc lâm triều) mà đi dạo chơi thong thả.
Vua dùng áo da chồn (để mặc lúc đi chầu thiên tử) mà ngự triều cùng các bề tôi (vua chỉ lo sạch sẽ áo quần một cách trái lẽ mà bỏ phế việc chính trị).
(Bọn bề tôi đoán biết trước được quốc gia nguy biến, cho nên đành bỏ vua mà đi) há lại không nhớ nghĩ đến vua hay sao ?
(Nhớ đến vua chẳng lo việc chính trị) thì lòng đau đớn nhọc nhằn.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Áo da dê mặc tiêu dao,
Áo da chồn mặc ngự triều thung dung.
Vua mình, há chẳng nhớ nhung ?
Nhớ càng thêm nỗi nhọc lòng đau thương.
Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú.

y tri cao cầu: áo đen và áo da dê là y phục ngự triều của chư hầu.
cẩm y hồ cầu: áo gấm và áo da chồn là y phục của chư hầu mặc đi chầu thiên tử.

Theo thuyết xưa ở sách Mao thi, vua nước Cối ưa thích áo quần sạch sẽ để đi dạo chơi, yến ẩm, mà không thể tự cường về chính trị, cho nên nhà thơ mới lo ngại.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Cao cầu 1